Zarząd

  • ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Zarząd

Powiat


Zarząd

Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie w kadencji 2018-2023 Starosta Koszaliński - Marian Stanisław Hermanowicz Wicestarosta Koszaliński - Tomasz Marcin Tesmer Członek Zarządu - Zenon Dropko Członek Zarządu - Bartłomiej Wilk Członek Zarządu - Jan Henryk Mokrzycki