• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Aktualności


Zarząd Powiatu w Koszalinie

10.08.2017 | Dodał: karolina.jas@powiat.koszalin.pl

zamieszcza ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMPIA Bobolice na realizację zadania publicznego pt. „Liga Bałtycka Orlik 2012 – Powiat Ziemski Koszalin”.

Opinie i uwagi dotyczące oferty przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie,
ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna - parter lub Wydział Organizacyjny - IV p., pok. 415), w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku.

Oferta Olimpia Bobolice