Zapytanie ofertowe pn. „Warsztaty przygotowania chleba i pokaz pieczenia chleba podczas Dożynek Powiatowych w Bobolicach”

Dodano: 18 czerwca, 2019

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/zapytanie-ofertowe-pn-warsztaty-przygotowania-chleba-i-pokaz-pieczenia-chleba-podczas-dozynek-powiatowych-w-bobolicach/

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powiat Koszaliński – ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
NIP: 669-23-87-595

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

„Warsztaty przygotowania chleba i pokaz pieczenia chleba podczas Dożynek Powiatowych w Bobolicach”

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację warsztatów przygotowania chleba i pokaz pieczenia chleba podczas Dożynek Powiatowych w Bobolicach na potrzeby realizacji projektu pn. ”Od ziarenka do bochenka” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2020.

Warsztaty zostaną przeprowadzone podczas Dożynek Powiatowych w Bobolicach w dniu 14 września 2019 roku i skierowane będą do
ok. 200 uczestników zajęć

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 25.06.2019 r.

Osoba do kontaktu: Joanna Lipska tel: (94) 714-01-78;
e-mail: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Załączniki:

1.Zaproszenie do złożenia oferty-zapytanie ofertowe

2.Formularz ofertowy

3. Wzór umowy