• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Zapytanie ofertowe na realizację materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu pn. „AKTYWNA WIEŚ = ATRAKCYJNA WIEŚ”

Zapytanie ofertowe na realizację materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu pn. „AKTYWNA WIEŚ = ATRAKCYJNA WIEŚ”

09.07.2019 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/OR.042.1.2019.AK

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z  późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą
nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Powiat Koszaliński – ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia:

Realizacja materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu pn. „AKTYWNA WIEŚ = ATRAKCYJNA WIEŚ”.

Załączniki:

1.Zaproszenie do złożenia oferty-zapytanie ofertowe

2.Formularz ofertowy

3.Wzór umowy

baner

plakat

roll up