Zapytanie ofertowe nr 3/OR.042.2.2020.AK Realizacja szkoleń z zakresu promocji i marketingu oraz rachunkowości i finansów KGW w ramach realizacji projektu „Nowoczesne i Atrakcyjne KGW”

Dodano: 09 czerwca, 2020

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/zapytania-ofertowe/zapytanie-testowe/

Powiat Koszaliński – zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia:
Realizacja szkoleń z zakresu promocji i marketingu oraz rachunkowości i finansów Kół Gospodyń Wiejskich w ramach realizacji projektu pn. „NOWOCZESNE I ATRAKCYJNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH”.

Realizacja umowy i finansowanie w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Plan operacyjny na lata 2020-2021. Umowa nr WPROW-FV/4/2020 z dnia 19.06.2020 r.

grafika z logo i informacja o finansowaniu

Plik 1: zapytanie ofertowe – szkolenie
Plik 2: skan zapytanie ofertowe realizacja szkoleń
Plik 3: zał.nr 1 do umowy nr 3_OR.042.2.2020.AK
Plik 4: szkolenia – wzór umowy
Plik 5: szkolenia – wzór umowy
Plik 6: Wybór Wykonawcy-informacja
Plik 7: Wybór Wykonawcy_skan