1

Zaproszenie do udziału w projekcie i konkursie nauczycieli, uczniów i uczennic z Gmin.„POZNAJĘ I DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO- Adept Planet Head Day”

Dodano: 03 października, 2019

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie-i-konkursie-nauczycieli-uczniow-i-uczennic-z-gmin-poznaje-i-dbam-o-swoje-bezpieczenstwo-adept-planet-head-day/

O projekcie

Działania w ramach projektu dotyczą tradycyjnych metod edukacyjnych mających przybliżyć sposoby zapobieganie powstawania lub zmniejszania skutków zagrożeń dla zdrowia rodziny, tj. organizacja konkursu i warsztatów w szkołach z woj. zachodniopomorskiego oraz ich wirtualnych odpowiedników w postaci innowacyjnych webquestów na interaktywnej platformie edukacyjnej on –line .

Uczniowie w dzisiejszych czasach doskonale radzą sobie z urozmaiconym środowiskiem nauczania. Metoda webquest wpisuje się w taki tryb nauczania i rozumie się jako alternatywę dotychczasowego tradycyjnego nauczania. Pozwala wzbudzić zainteresowanie uczniów, umożliwiając nauczycielom angażowanie klasy przy użyciu pogłębionej metodyki działań.

Tematem przewodnim procesu webquest będzie bezpieczna i zdrowa rodzina.

Projekt jest działaniem wyróżniającym naszą organizację i wielokrotnie realizowanym w tradycyjnej formie na terenie miasta Szczecina podczas różnorodnych akcji charytatywnych w ramach Programu Planet Head Day Szczecin (PHD). Program PHD wprowadza inicjatywy na rzecz aktywnego zdrowienia i zmiany postaw wobec edukacji jako powszechnego sposobu odkrywania zależności między codziennym życiem a skutkami jakie niosą dla bezpieczeństwa rodziny nasze codzienne działania.

Przedmiotem projektu skierowanego do szkół podstawowych i średnich jest organizacja zadania prewencyjnego pod tytułem „POZNAJĘ I DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO- Adept Planet Head Day”. Program na celu zwiększenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i świadomości na temat poprawy jakości życia i ochrony zdrowia.

Zgłoszenia prosimy kierować na fundacja@gryphius.eu.Termin zgłoszenia upływa 11 października 2019r o godz.15.00

Więcej na stronie (http://www.gryphius.eu/pl/projekty/zdrowa-i-bezpieczna-rodzina )