Zachodniopomorski Ośrodek Rehabilitacji Ptaków "GNIAZDOWO"

  • ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Zachodniopomorski Ośrodek Rehabilitacji Ptaków "GNIAZDOWO"

Dla turystów


Ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka, w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego (art. 5 pkt 13 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Ośrodek działa na podstawie decyzji nr. DZP-WG.6520.8.2016.mk wydanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dnia 17 października 2016 r.

Zadaniem Ośrodka jest pomoc dzikim ptakom, które doznały urazu i wymagają pomocy człowieka. Ptaki w Ośrodku są leczone i rehabilitowane, a następnie zwracane naturze. Pasją i misją twórców ośrodka, jedynego na naszym obszarze, jest ratowanie ptaków dziko żyjących. Nikomu nie odmówią pomocy, doradzą co zrobić i jak się zachować gdy znajdziemy pisklę, które wypadło z gniazda, ptaka który jest chory i wymaga interwencji.

Zapraszamy do fotogalerii i odwiedzenia strony https://gniazdowo.org/  

Pomoc pod nr tel. 723-55-88-10