• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Dla turystów


Bobolicki Krzyż Pamięci

Gmina Bobolice
W pięćdziesiątą rocznicę zakończenia II wojny światowej na obrzeżach Bobolic został wzniesiony Monumentalny Krzyż (staraniem Towarzystwa Ekologiczno – Kulturalnego). Powstał on dla upamiętnienia ofiar. Projekt plastyczny wykonał artysta plastyk – Jan Wagin.

Brama eklektyczna

Gmina Sianów
Brama pochodzi z 1896 roku.

Bunkry w Mielnie

Gmina Mielno
Bunkry znajdują się 500 metrów na zachód od ul. 1 Maja w Mielnie, przy leśnej drodze prowadzącej do Mielenka i Chłopów. Dwa betonowe bunkry zbudowane w ramach obrony brzegu w latach 1940 – 1941 znajdują się na trasie czerwonego szlaku pieszego w kierunku Mielenka, na zachód od miejscowości. Pierwszy z nich ma wymiary 11,3 x 7,3 metra, a ściany mają 50 cm grubości. Strop jest wzmocniony stalowymi belkami. W ścianie zachodniej są dwa otwory okienne o wymiarach 1,14 x 0,52 metra. Zwraca uwagę brak otworu wejściowego. Drugi bunkier, położony od pierwszego w odległości około 200 m na zachód, jest podobny do pierwszego i ma dodatkowo niewielką przybudówkę. Ich przeznaczenie nie zostało ściśle ustalone. Najczęściej mówi się, że była to prochownia – skład amunicji i materiałów wybuchowych lub też stanowisko obserwacyjne jednostki wojskowej w Unieściu. Do obu bunkrów brak jest utwardzonej drogi dojazdowej. Można tam dojść pieszo lub dojechać rowerem.

Chałupa w Sarbinowie

Gmina Mielno
Zabytkowa chałupa znajduje się w zagrodzie nr 2. Ma ściany konstrukcji szachulcowej z drewna dębowego, dach kryty trzciną. Jest przykładem chałupy rybackiej tak zwanej wąskofrontowej.

Czerwony Most w Polanowie

Gmina Polanów
Stalowy most nad rzeka Grabową o długości blisko 120 m, zbudowany na rozebranej przez Rosjan w roku 1945 linii kolejowej Polanów - Korzybie.

Dwór w Policku

Gmina Manowo
Neoklasycystyczny dwór został wymurowany w XIX/XX w. Budynek parterowy wzniesiony w 1858r. na planie prostokąta, od strony północnej posiada ganek z balkonem wsparty na 4 filarach wybiegający przed ryzalit zwieńczony tympanonem, od południa zaś – portyk sześciokolumnowy na planie półkola. Otaczający dwór park krajobrazowy o pow. 2,7 ha, założony łącznie z dworem, przechodzi w las należący do kompleksu Góry Chełmskiej. Pośród 27 gatunków drzewostanu znajduje się 5 pomnikowych okazów – buk odmiany purpurowej, dąb bezszypułkowy, jedlica, platan klonolistyny i żywotnik olbrzymi oraz robinie i szpaler lip drobnolistnych. W zespole budynków gospodarczych najstarsza jest owczarnia, która pochodzi z drugiej połowy XVIII w.

Dworek w Osiekach

Gmina Sianów
Zabytkowy dworek o konstrukcji szachulcowej i park podworski w Osiekach z drzewostanem bogatym w pomniki przyrody. Dworek został wybudowany w I poł. XX wieku (1923 r.).Od roku 1963 odbywają się tu plenery malarskie „Osieki”.

Dworek w Pleśnej

Gmina Będzino
Dworek powstał w XIX wieku. Obecnie mieści się tam Ośrodek Rekolekcyjno - Wypoczynkowy.

Dworek w Skibnie

Gmina Sianów
Eklektyczny dwór w Skibnie został wzniesiony pod koniec XIX wieku. Konstrukcja szachulcowo-ceglana. Dwór otoczony jest parkiem krajobrazowym o powierzchni 2,7 ha.

Dworek w Warninie

Gmina Biesiekierz
Dwór w Warninie został wzniesiony na początku XVIII w. Obecny wygląd wskazuje na klasycystyczny charakter obiektu. Obecnie mieści się tam Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Elektrownia szczytowo – pompowa w Żydowie

Gmina Polanów
W latach 60. wybudowano elektrownię szczytowo-pompową, wykorzystującą 80-metrową różnicę poziomów między Jeziorem Kamiennym a Kwiecko. Oba zbiorniki połączono otwartym kanałem oraz ciągiem wielkośrednicowych rur. Z krawędzi wzgórza nad jez. Kwiecko (dojście wzdłuż kanału) rozpościera się wspaniała panorama doliny Radwi.

Gród warowny w Bardzlinie

Gmina Świeszyno
W Bardzlinie znajdują się pozostałości grodu warownego oraz ślady ognisk średniowiecznych.

Grodzisko Słowiańskie w Bobolicach

Gmina Bobolice
Grodzisko pochodzi z pierwszych wieków naszej ery. Jego wielkość świadczy o tym, że w okresie średniowiecza odgrywało ważną rolę obronną i osadniczą w tym regionie Pomorza. Obiekt położony jest na południowo – zachodnim skraju miasta, bezpośrednio na zachód od nieużytkowanego żydowskiego cmentarza. Adaptowany współcześnie do celów rekreacyjnych, co spowodowało częściową jego deformację. Dziś znajduje się tu park miejski i stadion sportowy. Pozostały ruiny. Położone w u wylotu ul A. Mickiewicza w parku miejskim.

Kaplica grobowa rodu von Kleist w Cybulinie

Gmina Bobolice
Kaplica zbudowana została w 1662 roku, jako kaplica grobowa rodu von Kleist. Budowla w stylu barokowym. Do budulca użyto kamienie polne i granitowe. Szachulec, rygle wypełnione zostały cegłą. Zbudowana została na planie regularnego ośmioboku, o długości jednego boku 3,6m. Wnętrze jednoprzestrzenne z niewielką kryptą. Kaplica nie jest użytkowana - ruina. Budowla należy do nielicznych zachowanych obiektów z tego okresu.

Kaplica grobowa rodziny von Holtz w Wojęcinie

Gmina Bobolice
Kaplica zbudowana została na przełomie XIX - XX w, jako kaplica grobowa rodu von Holtz z głazów narzutowych nieregularnych i cegły. Wzniesiona na planie prostokąta, nawa o wymiarze 8,7 x 4,3 m pokrywa się ze środkową nawą krypty o wymiarze 8,7 x 12m. Wnętrze nawy jednoprzestrzenne, krypty są trzynawowe, bezwieżowa. Nieużytkowana, ruina. Położona na dawnym cmentarzu rodowym z przełomu XIX-XX wieku.

Kościół filialny pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwięcinie

Gmina Sianów
Gotycki kościół powstał w XIV wieku. Pocysterska świątynia z drewnianymi, dziewiętnastowiecznymi bramami oraz kamiennym murem okalającym kościół, tworzy unikalny zespół architektoniczny. Na szczególną uwagę zasługuje polichromia przedstawiająca "Sąd Ostateczny".

Kościół MB Królowej Polski w Kościernicy

Gmina Polanów
W XV stuleciu powstał kościół MB Królowej Polski w Kościernicy, przebudowany w XVIII i XIX wieku. Zachowały się gotyckie mury i oszkarpowania wyodrębnionej wieży. Wewnątrz witraże oraz zabytkowa chrzcielnica, obok zaś żeliwna naziemna dzwonnica z barokowym dzwonem.

fot. Eleanor Rigby 13 / wikimedia commons

Kościół MB Królowej Polski w Śmiechowie

Gmina Będzino
Kamienno-ceglany kościół MB Królowej Polski w Śmiechowie swą metryką sięga XIII wieku. Był dwukrotnie przebudowywany.

Kościół p. w. Najświętszej Rodziny w Parnowie

Gmina Biesiekierz
Gotycki kościół został wzniesiony prawdopodobnie przed 1319 rokiem, ale przyjmuje się, że mury obecnej świątyni powstały w XV wieku. Kościół został zbudowany z cegieł z częściowym wykorzystaniem kamieni polnych. Zabytkowy wystrój kościoła stanowią: barokowa ambona z figurami świętych, średniowieczny dzwon z minuskułowym napisem „O rex glorie xpe veni nob cu pace” , barokowy ołtarz, wyrzeźbiony z drewna.

Kościół p.w. Bożego Ciała w Kurowie

Gmina Bobolice
Neogotycki Kościół p.w. Bożego Ciała w Kurowie został zbudowany z kamieni graniowych, obrobionych bloków i cegły. Obiekt należy do grupy wczesno- neogotyckich świątyń budowanych od połowy do końca XIX w. na terenie powiatu koszalińskiego.

Kościół p.w. Chrystusa Króla w Biesiekierzu

Gmina Biesiekierz
Gotycki kościół p.w. Chrystusa Króla został wzniesiony XIV - XVII wieku. Wnętrze zdobi wczesnobarokowy ołtarz, chrzcielnica z XVII w., fragment nastawy ołtarzowej z datą renowacji z 1932 roku, a także dwie rzeźby barokowe oraz dzwon gotycki.

Kościół p.w. Chrystusa Króla w Wielinie

Gmina Polanów
W roku 1698 wybudowano istniejący szachulcowy kościół p.w. Chrystusa Króla, o bogatym barokowym wyposażeniu. Nad drzwiami do zakrystii kościoła widnieje kartusz herbowy dawnych właścicieli Wielina.

Kościół p.w. M.B. Szkaplerznej w Poroście

Gmina Bobolice
Neogotycki Kościół p.w. M.B. Szkaplerznej w Poroście został zbudowany w 1867 r. z gazów granitowych, obrobionych bloków i cegły.

fot. Bogusław Świtała.
źródło: Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konikowie

Gmina Świeszyno
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa pochodzi z XIV wieku. Zachowały się gotyckie przyziemia wieży oraz ściany prezbiterium. Natomiast górna część wieży wraz z nawą pochodzi z 1852 r. Wieża zwieńczona jest gotyckim krenelażem i pinaklami w czterech narożach, jest oszkarpowana (tak samo jak nawa i prezbiterium). W kościele znajduje się renesansowy ołtarz z 1611 roku.

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielnie

Gmina Mielno
Kościół powstał w XV wieku i znajduje się przy ulicy Kościelnej 11, około 1 kilometra na zachód od centrum Mielna. Przebudowywany był kilkakrotnie, ostatnio w 1856 roku. Zachował gotycki styl. Jest murowany z cegły i kamienia polnego, orientowany, jednonawowy na rzucie prostokąta z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, oszkarpowany. źródło: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Mielnie W zewnętrznych murach kościoła dość liczne kamienie, nieco obrobione, przedstawiające lub przypominające postacie ludzi lub zwierząt. W fasadę szesnastowiecznej wieży wmurowane zostały fragmenty kamieni młyńskich, mających zapewnić pomyślność parafianom. Wewnątrz podziwiać można barokową ambonę z 1688 roku z rzeźbami ewangelistów. Pozostałe zabytkowe przedmioty – obraz Wniebowstąpienie, świecznik i chrzcielnica – pochodzą z XIX wieku. W oknach prezbiterium zachowały się ciekawe witraże: z Jezusem Dobrym Pasterzem i sceną Zwiastowania. Kościół stoi na niewielkim wzniesieniu, wokół którego są ślady fos/murów obronnych. Niegdyś poza funkcją sakralną miał również znaczenie obronne, a jeszcze wcześniej samo wzgórze było przypuszczalnie pogańskim miejscem kultowym. Wskazują na to znalezione w pobliżu kościoła urny z popiołami.

Kościół p.w. św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie

Gmina Biesiekierz
Neogotycki Kościół w Parsowie wzniesiono w 1880 roku.

Kościół p.w. św. Trójcy w Dobrzycy

Gmina Będzino
Neogotycki kościół parafialny p.w. św. Trójcy zbudowany został 1867 roku (dzwon z 1661 roku).

Kościół p.w. Świętej Trójcy w Krępie

Gmina Bobolice
Kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy w Krępie zbudowany został w II połowie XIX wieku, jako kaplica grobowa rodu von Versen. W 1977 roku wyremontowana i zaadoptowana na kościół. Zbudowany w stylu neogotyckim z cegły. Dwupoziomowy na placu prostokąta z prostokątnym aneksem (prezbiterium). Wnętrze nawy jednoprzestrzenne, krypty natomiast trzynawowe, bezwieżowy. Położony w parku z II połowy XIX wieku na dawnym cmentarzu z I połowy XIX wieku.

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie

Gmina Mielno
Kościół został wybudowany z czerwonej cegły w 1856 roku w stylu neogotyckim z wysoką wieżą na planie ośmiokąta, nie przy szczycie kościoła lecz z jego boku. Wewnątrz na uwagę zasługują witraże w ostrołukowych oknach, ufundowane przez parafian na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Jedynymi ruchomymi zabytkami w kościele są barokowe świeczniki i kropielnica z okresu budowy.

Kościół parafialny p.w. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wyszewie

Gmina Manowo
Neogotycki kościół został wzniesiony pod koniec XIX w. Jest świątynią jednonawową, oszkarpowaną w narożach, z wydzielonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, bez wieży. Jedynym zabytkiem pochodzącym z poprzedniego kościoła jest renesansowy świecznik, datowany na 1659r.

Kościół parafialny pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Kłaninie

Gmina Bobolice
Kościół w Kłaninie istniał już w okresie średniowiecza, co potwierdza protokół wizytacji z 1563, 1567 i 1575 roku. Obecny kościół został wzniesiony w konstrukcji szkieletowej w XVIII wieku. W końcu XIX - na początku XX wieku kościół został przebudowany i zyskał charakter świątyni neogotyckiej. Przedłużono mu nawę w kierunku wschodnim, wzmocniono fundamenty, przebudowano fasadę. Dobudowano też dwa aneksy boczne. Po II wojnie światowej świątynia została przejęta przez kościół katolicki i poświęcona w 29 VI 1947 roku. Początkowo był kościołem filialnym parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach. Od 1970 do 1977 roku podlegał parafii w Wyszewie z siedzibą w Kłaninie. W 1977 roku dekretem biskupim utworzono w Kłaninie samodzielny wikariat, a 6 stycznia 1979 roku erygowano parafię. Kościół parafialny w Kłaninie usytuowany jest na naturalnym wzniesieniu z osią podłużną, zorientowaną w kierunku wschód – zachód. Od zachodu do nawy przylega kwadratowa wieża, od północy i południa do nawy przylegają dwie, symetrycznie usytuowane, jednokondygnacyjne przybudówki. Rzut przyziemia oparty jest na rzucie prostokąta o wymiarach 21,60 x 7,20 m. Fundamenty z kamienia i cegły ceramicznej pełnej, łączone zaprawą. Ściany nadziemia odwodowe, ryglowe z wypełnionymi cegłami ceramicznymi. Elementy drewniane ścian poczernione, wypełnienie kwater od strony zewnętrznej otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi na biało. W ścianach nawy okna krosnowe ostrołuczne, wielokwaterowe. Jest to budynek sakralny, jednokondygnacyjny. Wejście główne usytuowane przy szczycie zachodnim, które prowadzi pod antresolą chóru do jednonawowego wnętrza, z którego odchodzą dwa pomieszczenia boczne. W pomieszczeniu lewym (północnym) znajduje się zakrystia, pomieszczenie prawe (południowe) pełni rolę kruchty bocznej z wejściem od południa. Całą szerokość kościoła zajmuje antresola chóru dostawiona do ściany szczytowej zachodniej. Antresola wsparta jest na ścianach podłużnych i wsparta jest skromnie profilowanych słupach, z których cztery, ustawione w czworobok, są jednocześnie elementami nośnymi wieży. Balustrada chóru płycinowa. Na antresole i poddasze prowadzą drewniane schody policzkowe. Strop nawy belkowy nagi z podłogą drewnianą ułożoną na belkach stropowych z fazowanymi krawędziami. Belki stropowe pełnią jednocześnie rolę ściągów krokwiowych wiązarów dachowych. Pokrycie dachu wykonane dachówką ceramiczną. Zabytkowy wystrój kościoła stanowią: organy z drewna monochromonowanego z początku XX wieku wykonane w stylu neogotyckim o wym. 270x190x210 cm, chrzcielnica wykonana z czerwonego granitu w stylu romańskim na przełomie XII i XIII wieku o wymiarach – wysokość 60 cm, szerokość 75 i 66 cm.

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Łęknie

Gmina Będzino
W XV wieku został zniesiony gotycki kościół św. Jana Chrzciciela z wysoką wieżą. Szachulcowe zagrody pochodzą z połowy XIX wieku.

Kościół prawosławny p.w. Wszystkich Świętych w Bobolicach

Gmina Bobolice
Kościół prawosławny p.w. Wszystkich Świętych w Bobolicach wybudowany został w końcu XIX wieku. Styl neogotycki - materiałem budowlanym była cegła i głazy granitowe. Budowany na planie prostokąta z pięciobocznym prezbiterium, prostokątną zakrystią i portykiem przechodzącym w wieżę. Wnętrze jest jednoprzestrzenne.

Kościół pw św. Piotra i Pawła Apostołów w Świelinie

Gmina Bobolice
Kościół filialny pw św. Piotra i Pawła Apostołów w Świelinie został zbudowany ok. 1500 roku. W 1840 roku został rozbudowany - przedłużona została nawa w kierunku wschodnim i dobudowane po bokach dwie kruchty. W 1979 r. prezbiterium zostało oddzielone od nawy ścianą i zamienione na zakrystię i salkę katechetyczną. Od strony zachodniej trójkondygnacyjna wieża o rzucie kwadratu o charakterze obronnym, zwieńczona dachem, kryta blachą. Drzwi i okna ostrołukowe, strop drewniany. Dach dwuspadowy nad prezbiterium wielopołaciowy, kryty dachówką.

Kościół Rzymsko-Katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach

Gmina Bobolice
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach powstał w latach 1865 – 1886 na miejscu wcześniejszej świątyni. Budowla ta jest wykonana w stylu neogotyckim. Kościół usytuowany jest w północno – zachodniej części miasta, na zachód od położonego centralnie rynku. Prezbiterium zwrócone ma w kierunku zachodnim. Po stronie południowo – zachodniej kościoła w niewielkiej odległości znajdują się dwa budynki ustawione u podnóża skarpy kościelnej, które mieszczą plebanię i kaplicę greko – katolicką. Kościół zbudowany jest z cegły czerwonej, na fundamencie z głazów granitowych.

Kościół św. Antoniego w Garbnie

Gmina Polanów
We wsi Garbno znajduje się odnowiony, szachulcowy kościół św. Antoniego z XVIII w. Wewnątrz zabytkowy witraż i dzwon z 1684 roku.

Kościół św. Izydora w Boninie

Gmina Manowo
Powstał w XV wieku. Kościół budowany w stylu gotyckim. Dawniej należący do parafii w Manowie, a obecnie do parafii Trójcy Przenajświętszej w Kretominie. Z dwuspadowego dachu wyrasta barokowa wieżyczka na sygnaturkę. Kapitalny remont świątyni przeprowadzono w 1907r., z inicjatywy ówczesnego prezydenta regencji koszalińskiej von Sendena. Po II wojnie światowej przejściowo – do 1979r. zamieniony na klubokawiarnię.

Kościół św. Stanisława Kostki w Starych Bielicach

Gmina Biesiekierz
Neogotycki Kościół zniesiony w 1894 roku. Zawieszony na wieży kościelnej dzwon, został pierwotnie odlany w 1569 roku. Na tyłach kościoła znajduje się zabytkowy cmentarz z wkopaną w ziemię gotycką kropielnicą.

Kościół w Dąbrowie

Gmina Sianów
Gotycki kościół w Dąbrowie p.w. św. Stanisława Kostki został wzniesiony pod koniec XIV wieku. Przebudowany został w 1850 roku. W wyposażeniu kościoła m.in. wczesnobarokowa ambona, stalle z połowy XVIII wieku, a także trzy dzwony. Najstarszym zabytkiem ruchomym jest kamienna chrzcielnica, która może pochodzić nawet z XII w.

Kościół w Jarzycach

Gmina Świeszyno
W miejscowości Jarzyce znajduje się najstarszy kościół na terenie gminy Świeszyno. Powstał on na przełomie XIII i XIV wieku.

Kościół w Karnieszewicach

Gmina Sianów
Kościół w Karnieszewicach p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z dwoma zabytkowymi dzwonami, pochodzi z początku XIX wieku. Jest budowlą o rzucie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium.

Kościół w Osiekach

Gmina Sianów
Gotycki Kościół w Osiekach pw. św. Antoniego został wzniesiony XIV-XV wieku – halowy układ naw, wydzielone prezbiterium. W elewacji wieży - nad uskokowym, ostrołukowym portalem - wmurowano symetrycznie trzy kamienie młyńskie, jako symbol dostatku – mają zapewnić parafianom pomyślność. Wnętrze Kościoła zdobi późnorenesansowy, polichromowany ołtarz główny (1616) z obrazem „Ostatnia Wieczerza” i rzeźbami Sztukę baroku reprezentuje drewniana ambona z połowy XVIII wieku z rzeźbą Chrystusa i baldachimem oraz świeczniki z lat 1722 i 1731.

Kościół w Sianowie

Gmina Sianów
Pochodzący z XV i XVII wieku kościół p.w. św. Stanisława Kostki o konstrukcji reglowej z późnogotycką wieżą i bogatym wyposażeniem renesansowym. Nad wejściem w ścianie wmurowany jest kamień młyński. Wnętrze zdobi ołtarz główny, empora organowa, gotycki krucyfiks z wizerunkami ewangelistów w medalionach kończących jego ramiona, dwa barokowe świeczniki wieloramienne z XVIII wieku, obrazy z 1631 oraz ambona z 1632 roku. Najstarszym przedmiotem wyposażenia jest.

Kościół w Sierakowie Sławieńskim

Gmina Sianów
Kościół w Sierakowie Sławieńskim pw. Matki Boskiej Różańcowej - XV wiek. Został wzniesiony w centrum wsi. Kościół od północy otaczają tereny dawnego sadu dworskiego, wydzielonego szpalerami świerków.

Kościół w Suchej Koszalińskiej

Gmina Sianów
Gotycki Kościół w Suchej Koszalińskiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego pochodzący z XIV wieku Świątynia jest orientowana i nie posiada wyodrębnionego prezbiterium. Trójkondygnacyjną, masywną wieżę z wąskimi otworami strzelniczymi i tynkowanymi blendami wieńczy ośmioboczny hełm łamany. W środku wyposażenie barokowe z XVII i XVIII wieku – ołtarz główny, ambona i empora chórowa z malowidłami Chrystusa, ewangelistów i św. Jana Chrzciciela oraz płyta nagrobna z 1728 roku.

Kościół w Szczeglinie

Gmina Sianów
Neogotycki kościół w Szczeglinie p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej został wzniesiony w 1908 roku.

Kościół Wniebowzięcia NMP w Polanowie

Gmina Polanów
Najstarsza budowla Polanowa, powstała w XVIII wieku, z zachowaną późnogotycką wieżą. Wybudowano ją na miejscu kościoła spalonego podczas pożaru w 1736 r. W roku 1850 przeprowadzono przebudowę kościoła, znacznie go powiększając. Wewnątrz zachowały się boczne balkony oraz neogotycki ołtarz główny i kropielnice. Interesująca jest też tarcza herbowa Wranglów, zawieszona na ścianie południowego chóru oraz epitafia Fryderyka i Eleonory Wranglów, pochowanych w roku 1805.

Młyn i elektrownia wodna w Niedalinie

Gmina Świeszyno
We wsi Niedalino znajdują się zabytkowe obiekty: młyn wodny i elektrownia wodna o zbiorniku zaporowym.

Neogotycki Kościół p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Goździe

Gmina Bobolice
Kościół został zbudowany w II połowie XIX wieku na miejscu starej budowli średniowiecznej. Wnętrze jednonawowe.

Neogotycki Kościół pw. Jana Chrzciciela w Chmielnie

Gmina Bobolice
Kościół został zbudowany od podstaw w 1925 roku na planie prostokąta z prostokątnym prezbiterium i zakrystią oraz kwadratową wieżą z prostokątnymi kruchtami po bokach, wnętrze jednonawowe. Budowla unikatowa w skali regionu z uwagi na rodzaj materiału użytego do budowy murów.

Obelisk w hołdzie ofiarom pracy niewolniczej w Kurowie

Gmina Bobolice
Obelisk został postawiony w hołdzie ofiarom pracy niewolniczej w Kurowie i okolicach oraz przesiedlonym ze swych ojczyzn. Była to inicjatywa Koła Historyków ze Szkoły Podstawowej w Kurowie i Towarzystwa Ekologiczno – Kulturalnego. Pomnik powstał dzięki wsparciu władz gminnych oraz sponsorów. Uroczystego odsłonięcia w dniu 12 listopada dokonała Pani Wera Załaszczyk, która mieszka w Kurowie od 1947 r.

Obelisk „Den Toten Bublizern” w Boblicach

Gmina Bobolice
Obelisk poświęcony jest zmarłym Niemcom, mieszkającym w Bobolicach. Został odsłonięty w 1990 roku.

Pałac w Gąskach

Gmina Mielno
Neoklasycystyczny pałac z końca XIX w. Obecnie ośrodek kolonijny. W otoczeniu pałacu park krajobrazowo - naturalistyczny o powierzchni około 5,5 ha, założony w końcu XIX wieku. W parku występują m.in. buki, cyprysiki groszkowe oraz klon srebrzysty.

Pałac w Krągu

Gmina Polanów
Dawna posiadłość rycerska rodziny Podewilsów, leżąca przy drodze do Sławna. Zespół zamkowo-parkowy powstał w początkach XV wieku, później wielokrotnie był przebudowywany a w roku 1580 rozebrano go do fundamentów i odbudowano w stylu renesansowym. Formą nawiązuje do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W roku 1890 powstało skrzydło od strony zachodniej. Przed wojną ze względu na ogrody kwiatowe zwany był Kwiatowym Pałacem. Od roku 1996 ekskluzywny hotel "Podewils". W pałacowym parku zachowała się XVI-wieczna kaplica zamkowa z grobowcami Podewilsów z barokowym wystrojem.

Pałac w Kładnie

Gmina Będzino
Rezydencja została wzniesiona pod koniec XIX wieku, przebudowana w 1954 roku. Pałac otoczony jest parkiem. W obejściu znajdują się budynki gospodarcze i chałupy chłopskie o zabudowie szachulcowej.

Pałac w Nacławiu

Gmina Polanów
We wsi Nacław znajduje się eklektyczny pałac rodziny von Senden, wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku oraz rozległy park dworski.

Pałac w Nosowie

Gmina Biesiekierz
Neorenesansowy pałac został wzniesiony w Nosowie w XIX w. Obecnie siedzibę tam ma Ochotniczy Hufiec Pracy.

Pałac w Nowych Bielicach

Gmina Biesiekierz
Pałac klasycystyczny powstały w końcu XVIII w. Obecnie znajduje się tam Dom Pomocy Społecznej. Pensjonariusze Domu od wielu lat zdobywają czołowe miejsca w różnego rodzaju konkursach plastycznych, ceramicznych, fotograficznych itp.

Pałac w Parsowie

Gmina Biesiekierz
Barokowy pałac został wzniesiony w XVIII wieku. Po 1974 roku rozpoczęto remont obiektu. Obecnie pałac pełni funkcję Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, przewlekle chorych somatycznie. W parku przy pałacu rośnie buk zwyczajny czerwonolistny i jesion wyniosły, które liczą sobie ok. 170 lat, a także 200-letnie trzy zrośnięte jodły pospolite i 250-letni cis pospolity.

Pałac w Strzekęcinie

Gmina Świeszyno
W miejscowości Strzekęcino znajduje się zabytkowy zespół pałacowy - pałace Biały i Bursztynowy, stanowiące jednocześnie bazę hotelową na terenie gminy (więcej o bazie noclegowej na stronie www.hotel-bursztynowy-palac.pl).

Pałac w Wietrznie

Gmina Polanów
Dawny majątek znajdujący się 7 km na południe od Polanowa, przy drodze do Cybulina i Chocimina. Neobarokowy zespół pałacowo-folwarczny z przełomu XIX i XX wieku. W roku 2001, po kompleksowej renowacji, pałac stał się własnością prywatną. Przy drodze dojazdowej do pałacu i w okolicznym lesie rosną pomnikowe dęby i buki.

Ratusz w Sianowie

Gmina Sianów
Jednym z najcenniejszym zabytkiem miasta Sianów jest ratusz pochodzący z 1879 roku. Przed wejściem do budynku znajduje się herb miasta oraz działający do dzisiaj zegar.

Rzeźba jelenia w Mielnie

Gmina Mielno
Rzeźba jelenia na zieleńcu przed Urzędem Gminy w Mielnie na ul. Chrobrego 10. Ufundowana została w okresie międzywojennym przez jednego z ziemian na pamiątkę udanego polowania. Przedstawia metalową figurę jelenia naturalnej wielkości, umieszczoną na niskim betonowym postumencie. Dziś nie ma szczęścia – co jakiś czas ktoś utrąca jej poroże.

Zabytkowa willa w Mielnie

Gmina Mielno
Uroczy budynek z XIX wieku wykonany w całości z drewna, z okrągłą wieżyczką o czterech kondygnacjach, z licznymi galeryjkami i ozdobnym dachem. Wykonana przez doskonałych rzemieślników, była letnią rezydencją zamożnego mieszczaństwa z Koszalina. Po wojnie mieścił się tu pensjonat Funduszu Wczasów Pracowniczych. Obecnie jest własnością prywatną. Secesyjne pensjonaty z przełomu XIX i XX wieku podziwiać można również przy ulicach Kościuszki i Chrobrego. Z przyplażowych zabudowań zachowała się dawna restauracja Hohenzollern, dziś pensjonat z kawiarnią Floryn.

Zespół dworsko - parkowy w Mielnie

Gmina Mielno
Dwór wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku przez Schmellingów. Zabudowania gospodarcze z końca XIX i początku XX wieku, w jednym z nich obecnie mieści sie ośrodek jazdy konnej. Park założony w XVIII w. przekomponowany na początku dwudziestego stulecia na krajobrazowy. W parku rośnie aleja splątanych konarami buków o obwodach 200 - 300cm.

Zespół hydrotechniczny Elektrowni Rosnowo

Gmina Manowo
Powstała w latach 1910-1924. Zapora o wysokości 10 m z przepustem Starej Radwi i kanał o głębokości 3 m doprowadzający wody do elektrowni w Lisowie. Zalanie doliny Radwi nastąpiło w 1922r., po uprzednim przełożeniu linii kolejowej w obecne miejsce, na koronę zapory.

Zespół pałacowo-parkowy w Wyszeborzu

Gmina Manowo
Neobarokowy, dwukondygnacyjny pałac wzniesiony na planie litery „L” powstał w końcu XIX wieku. Pałac posiada trzy trójkondygnacyjne, koliste wieże komunikacyjnie zwieńczone hełmami stożkowymi. Wokół roztacza się niewielki park krajobrazowy o powierzchni 1,5 ha, założony w XIX wieku, w drzewostanie, m.in. kasztanowce, cyprysik groszkowy odmiany szpilkowej i jesion zwisły.