XLIX sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 08 marca, 2022

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/xlix-sesja-rady-powiatu-w-koszalinie/

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 10 marca 2022 r. o godzinie 13.00, odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu w Koszalinie:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022 – 2032.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem dla miasta Iwano – Frankiwsk (Івано-Франківськ).
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2022.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Zbigniew Grabarek