1

Międzynarodowe Święto Pracy

Dodano: 25 maja, 2020

Autor: Administrator

Adres: https://powiat.koszalin.pl/wydarzenie/miedzynarodowe-swieto-pracy-3/

Międzynarodowe Święto Pracy, lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to święto obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy.