Warsztaty  dla pracowników jednostek samorządowych oraz mieszkańców powiatu koszalińskiego pn.„Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami”

Dodano: 03 października, 2023

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/warsztaty-dla-pracownikow-jednostek-samorzadowych-oraz-mieszkancow-powiatu-koszalinskiego-pn-przyjete-i-proponowane-nowelizacje-przepisow-odpadowych-i-goz-w-gospodarce/

Nazwa Projektu: Warsztaty  dla pracowników jednostek samorządowych oraz mieszkańców powiatu koszalińskiego pn.„Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami”

Informujemy, że Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji zadanie pn.  Warsztaty  dla pracowników jednostek samorządowych oraz mieszkańców powiatu koszalińskiego pn.„Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami” Dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regulaminu Edukacji Ekologicznej.

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy pracowników samorządowych  oraz mieszkańców powiatu koszalińskiego z zakresu przepisów ochrony środowiska, dedykowanych przede wszystkim kwestiom odpadowym,  w tym w szczególności gospodarce odpadami w obiegu zamkniętym oraz upowszechnienie wiedzy na temat wdrożonej do polskiego systemu prawnego Dyrektywy SUP (zwaną również Dyrektywą Plastikową) oraz aktualnie prowadzonych prac nad systemem kaucyjnym w Polsce.

Powyższe działania pozwolą na dalsze przekazywanie wiedzy przez wyszkolonych uczestników warsztatów. Ponadto planowane są również działania informacyjno-promocyjne, które umożliwią szerzenie wiedzy na szerszą skalę wśród mieszkańców gmin powiatu.

Kwota całkowita zadania: 20 600,00 zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW: 15 000,00 zł

Okres realizacji zadania: do 30.11.2023 r.

Plakat z zaproszeniem na warsztaty  dla pracowników jednostek samorządowych oraz mieszkańców powiatu koszalińskiego pn.Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych i GOZ w gospodarce odpadami