• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


WAŻNE!!! KONKURS DOTACYJNY DLA NGO

WAŻNE!!! KONKURS DOTACYJNY DLA NGO

06.08.2019 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Konkurs dotacyjny: „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2019

Fundacja PZU 1 sierpnia 2019 r. rozpoczęła nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2019, którego celem jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej.

 

W Konkursie mogą brać udział:

 1. a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.),
 2. b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.)
 3. c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 30.08.2019 r. (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl).

Szczegóły Konkursu na stronie:

 https://fundusze.ngo.pl/295592-konkurs-dotacyjny-pzu-fundacja-pzu-z-kultura-edycja-2019.html?nws_all=bf27957c-ff28-4d56-8d35-25bb062357e1&utm_source=nws_all&utm_medium=email&utm_campaign=05.08.2019