• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Uhonorowany za zasługi

Uhonorowany za zasługi

06.09.2019 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Uhonorowany za zasługi

Rada Powiatu podczas sesji 5 września wyróżniła Józefa Niwińskiego medalem honorowym „Za Zasługi dla Powiatu Koszalińskiego”. Wręczając odznakę, przewodniczący Rady Zbigniew Grabarek, podziękował mu za wiele lat pracy na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

Józef Niwiński związany był z samorządem powiatowym od chwili jego powstania po reformie administracyjnej w 1998 roku. W przeszłości pełnił mandat radnego i członka zarządu powiatowego. Pracował w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, a w ostatnich latach kierował Domem Pomocy Społecznej w Cetuniu. W lipcu br. przeszedł na emeryturę.

Dziękując za przyznane wyróżnienie, J. Niwiński zapewnił, że mimo zakończenia pracy zawodowej w dalszym ciągu będzie aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności.