Szkolenia dla KGW

Dodano: 07 lutego, 2022

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/szkolenia-dla-kgw/

banerek prowadzący do informacji o szkoleniach dla KGW w ramach KSOW

Ruszyły szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich! Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, zaprasza na cykl 32 bezpłatnych szkoleń o temacie „KGW na CITo”, skierowanych do Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia. Webinaria odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Kalendarz webinariów dostępny jest w Kalendarium, na stronie organizatorów.

Podczas webinariów, omawiane będą poniższe kwestie.

  • Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK).
    • Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70).
    • Omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0 – omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk.

Każda z osób biorących udział w szkoleniach, zdobędzie wiedzę w zakresie:

  • prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW;
  • prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów;
  • opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT.

Dodatkowo, uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Prowadzący: Magdalena Bernat
Czas trwania: 2 godziny

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora.