• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Sprawozdanie merytoryczne z rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego „III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych 2018/2019”

Sprawozdanie merytoryczne z rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego „III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych 2018/2019”

25.03.2019 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

           

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego
„III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych 2018/2019”

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie informuje, że w dniach
19-20.03.2019r. w Ośrodku Teatralnym KANA w Szczecinie został przeprowadzony i rozstrzygnięty na etapie wojewódzkim „III Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych”.

Konkurs organizowany był przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie we współpracy
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Kuratora Oświaty
w Szczecinie. Otrzymało również patronat medialny Radia Szczecin i TVP Szczecin. Natomiast partnerem artystycznym przedsięwzięcia był Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie.

Głównym celem konkursu było przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych wśród uczniów szkół podstawowych poprzez popularyzację treści profilaktycznych w tym zakresie z wykorzystaniem artystycznych form wyrazu tj. inscenizacji, śpiewu, tańca. 

Po eliminacjach etapu szkolnego i powiatowego, w finale wojewódzkim przeglądu swoje występy zaprezentowało 169 uczniów z 21 szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego. Do udziału w konkursie z terenu powiatu koszalińskiego zostały zakwalifikowane 3 szkoły: Szkoła Podstawowa w Bobolicach, Szkoła Podstawowa w Tymieniu i Szkoła Podstawowa w Boninie.

 

Komisja konkursowa przyznała:

Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa w Boninie

Nagroda Publiczności: Szkoła Podstawowa w Bobolicach