Spotkanie dot. zasad i trybu udzielania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodano: 10 sierpnia, 2021

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/spotkanie-dot-zasad-i-trybu-udzielania-dofinansowania-w-ramach-rzadowego-funduszu-polski-lad/

10 sierpnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, odbyło się spotkanie z Panią Anną Pawlak – Regionalnym Dyrektorem ds. Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego.
Podczas spotkania, w którym udział wzięli m.in.: Wicestarosta Koszaliński Tomasz Tesmer oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Agnieszka Mróz, omówione zostały szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wiele cennych i merytorycznych uwag pomoże nam przygotować wnioski o dofinansowanie zadań obejmujących: budowę modelowego w skali kraju kompleksu domów pomocy społecznej; przebudowę strategicznych dla regionu ciągów dróg powiatowych.
zdjęcie przedstawiające Dyrektora Regionalnego ds. Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego Panią Annę Pawlak oraz Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Wicestarostę Koszalińskiego
zdjęcie przedstawiające (od lewej) Dyrektora Regionalnego ds. Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego Panią Annę Pawlak oraz  (po prawej) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Agnieszkę Mróz i Wicestarostę Koszalińskiego Tomasza Tesmera.