• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Dla turystów


Rzeźba jelenia w Mielnie

Rzeźba jelenia na zieleńcu przed Urzędem Gminy w Mielnie na ul. Chrobrego 10. Ufundowana została w okresie międzywojennym przez jednego z ziemian na pamiątkę udanego polowania. Przedstawia metalową figurę jelenia naturalnej wielkości, umieszczoną na niskim betonowym postumencie. Dziś nie ma szczęścia – co jakiś czas ktoś utrąca jej poroże.