Rozpoczynamy nowy projekt „Nowoczesne i Atrakcyjne Koła Gospodyń Wiejskich”

Dodano: 25 czerwca, 2020

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/rozpoczynamy-nowy-projekt-nowoczesne-i-atrakcyjne-kola-gospodyn-wiejskich/

Powiat Koszaliński w dniu 19 czerwca 2020 r. zawarł umowę nr WPROW-FV/4/2020 z Województwem Zachodniopomorskim na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Nowoczesne i Atrakcyjne Koła Gospodyń Wiejskich” skierowany jest do mieszkańców z województwa zachodniopomorskiego (powiatu koszalińskiego).
Jego celem jest zaktywizowanie, zmotywowanie mieszkańców do podjęcia działań i inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, obszarów swoich wsi.

Do realizacji zaplanowano m.in.: cykl szkoleń z zakresu rachunkowości i finansów, promocji i marketingu; wyjazd studyjny oraz publikację.

Zapoznaj się ze szczegółami

Zapraszamy do udziału – WYPEŁNIJ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (do pobrania w załącznikach)

kafelek informacyjny o projekcie

Plik 1: plakat
Plik 2: ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA KSOW