Realizacja szkoleń z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (małe przetwórstwo lokalne) oraz z zakresu zasad zakładania, sposobu prowadzenia i rozliczania Kół Gospodyń Wiejskich na potrzeby projektu pn. „AKTYWNA WIEŚ = ATRAKCYJNA WIEŚ”

Dodano: 24 lipca, 2019

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/realizacja-szkolen-z-zakresu-wspierania-rozwoju-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich-male-przetworstwo-lokalne-oraz-z-zakresu-zasad-zakladania-sposobu-prowadzenia-i-rozliczania-kol-gospodyn-wi/


Powiat Koszaliński, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia:

Realizacja szkoleń z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (małe przetwórstwo lokalne) oraz z zakresu zasad zakładania, sposobu prowadzenia i rozliczania Kół Gospodyń Wiejskich na potrzeby projektu pn. „AKTYWNA WIEŚ = ATRAKCYJNA WIEŚ”.

W załączeniu niezbędne dokumenty.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy