Przegląd Zespołów i Twórców Ludowych „SIEMIONALIA”

Dodano: 22 maja, 2012

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/projekt/przeglad-zespolow-i-tworcow-ludowych-siemionalia/

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji planu działania KSOW na lata 2013 – 2013

Okres realizacji:  22.07.2012

Cel:  Przyczynienie sie do popularyzacji i kultywowania folkloru poprzez pieśni i tańce ludowe oraz rękodzielnictwo. Promowanie obszarów wiejskich, zwiększenie ich atrakcyjności oraz mobilizowanie i aktywizacja ludności do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

Przedmiot:  Realizaja przeglądu, w ramach którego przygotowano kopnkursy, kiermasz i warsztaty rękodzielnicze.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych –  23 535,67 zł:
– w tym wartośc dofinansowania z RPO – 23 535,67 zł,