Przebudowa drogi powiatowej nr 0381Z Świeszyno – Cewlino – droga nr 11 (odcinek od Świeszyna do granic gminy tj. od km 2+740 do km 8+329)

Dodano: 22 maja, 2011

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/projekt/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-0381z-swieszyno-cewlino-droga-nr-11-odcinek-od-swieszyna-do-granic-gminy-tj-od-km-2740-do-km-8329/

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Projekt realizowany w partnerstwie: gmina Świeszyno

Okres realizacji: projekt obecnie realizowany

Cel: Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych oraz mieszkańców miejscowości Świeszyno, Mierzym i Cewlino do drogi krajowej nr 11 i do drogi wojewódzkiej nr 167, a także do miasta Koszalin. Stworzenie drogi alternatywnej (objazdu) w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń drogowych na drodze krajowej nr 11, a także powstanie małej obwodnicy Koszalina, co jest szczególnie istotne w czasie sezonu turystycznego.

Budżet: 4.762.423,85 zł