Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice

Dodano: 26 kwietnia, 2022

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/projekt/przebudowa-drog-powiatowych-w-ramach-poprawy-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-w-zakresie-budowy-przejscia-dla-pieszych-w-m-stare-bielice/

Flaga RP i godło RP

W roku 2021 rozpoczęto realizację zadania polegającego na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice. Inwestorem przedmiotowego zadania jest Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to  39 135,27 zł.

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 156 541,09zł,

Całkowity koszt zadania 195 676,36 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne polegać będzie na:

– budowie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem,
– wykonanie utwardzonego pobocza ziemnego z kostki betonowej,
– lokalizacja w pasie drogowym radarowego wyświetlacza prędkości,
– wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego.

Planowane zakończenie przedmiotowego zadania nastąpi w 2022r.