Pomocna dłoń plus

Dodano: 07 maja, 2020

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/projekt/pomocna-dlon-plus/

Źródło dofinansowania: Europejski FunduszSpołeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

Okres realizacji: 01.03.2008 – 31.12.2010

Partnerzy projektu: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie, Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie.

Cel: Wzmocnienie kadrowe służb społecznych, zwiększenie aktywności klientów OSP, integracja osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków.

Przedmiot: Spotkania ze specjalistami: terapeutami rodzinnymi, psychologami, radcami prawnymi, doradcami zawodowymi, warsztaty integracyjne, kursy zawodowe, kolonie dla dzieci beneficjentów, spotkania informacyjno-promocyjne, konferencje, seminaria wyjazdowe.

Budżet:

  • Budżet ogółem 2008 r. – 1.386.478,00 zł
  • Budżet ogółem 2009 r. – 1.336.696,00 zł
  • Budżet ogółem 2010 r. – 1.841.491,00 zł