Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

 • JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

Powiat


Tytuł projektu

Przebudowa i remon drogi powiatowej nr 3546Z (0396Z) Sianów - Nadbór, III etap

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012 - 2015 

Okres realizacji: 7.05.2014 - 29.08.2014

Budżet: 5.470.140,18

Tytuł projektu

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0396Z Sianów - Nadbór

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012 - 2015

Okres realizacji: 20.05.2013 - 30.08.2013

Budżet: 2.772.251,70

Tytuł projektu

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0412Z Maszkowo - Wyszebórz - Manowo

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012 - 2015 

Okres realizacji: 8.05.2012 - 30.08.2012

Budżet: 2.823.022,53 zł

Tytuł projektu

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0364Z Borkowice - Dobrzyca - Dobre, na odcinku od m. Dobrzyca w kierunku m. Popowo

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Partnerstwo Powiatu z gminą Będzino

Okres realizacji: 5.04.2011 - 31.08.2011

Okres realizacji: projekt obecnie realizowany

Tytuł projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z, III etap Łazy - Unieście (podpisano umowę o dofinansowanie projektu, przed przetargiem)

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Projekt realizowany w partnerstwie: gmina Mielno

Okres realizacji: planowana inwestycja 2010 r.

Cel: Radykalna poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego co ograniczy liczbę wypadków, a także zwiększenie dostępności komunikacyjnej do miejscowosci wypoczynkowych środkowego wybrzeża.

Budżet: 7.804.732,13 zł

Tytuł projektu

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0396Z Sianów - Nadbór, I etap remont drogi na odcinku Sianów - Ratajki

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Partnerstwo Powiatu z gminą Sianów, która jest inwestorem projektu przebudowy drogi powiatowej.

Okres realizacji: projekt obecnie realizowany

Tytuł projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 0381Z Świeszyno - Cewlino - droga nr 11 (odcinek od granicy gminy Manowo z granicą Swieszyno do drogi krajowej nr 11)

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. 

Partnerstwo Powiatu z gminą Manowo, która jest inwestorem projektu przebudowy drogi powiatowej.

Okres realizacji: projekt obecnie realizowany

Tytuł projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 0375Z Stare Bielice - Mścice, II etap Stare Bielice - Dobre

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Projekt realizowany w partnerstwie: gmina Biesiekierz

Okres realizacji: projekt obecnie realizowany

Cel: Poprawa standardu i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego co w konsekwencji bedzie miało wpływ na osiągnięcie wzrostu społeczno-gospodarczego gmin przez które przebiega droga powiatowa. Ułatwienie funkcjonowania ruchu turystycznego co z koleji pozytywnie wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności gmin oraz zapewni wzrost dostepności komunikacyjnej.

Budżet: 5.943.750,36 zł

Tytuł projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 0381Z Świeszyno - Cewlino - droga nr 11 (odcinek od Świeszyna do granic gminy tj. od km 2+740 do km 8+329)

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Projekt realizowany w partnerstwie: gmina Świeszyno

Okres realizacji: projekt obecnie realizowany

Cel: Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych oraz mieszkańców miejscowości Świeszyno, Mierzym i Cewlino do drogi krajowej nr 11 i do drogi wojewódzkiej nr 167, a także do miasta Koszalin. Stworzenie drogi alternatywnej (objazdu) w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń drogowych na drodze krajowej nr 11, a także powstanie małej obwodnicy Koszalina, co jest szczególnie istotne w czasie sezonu turystycznego.

Budżet: 4.762.423,85 zł

Tytuł projektu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0378Z Nowe Bielice - DPS w Nowych Bielicach

Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 w roku 2009.

Projekt realizowany w partnerstwie: gmina Biesiekierz

Okres realizacji: 04.05.2009 - 09.10.2009

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego poprzez radykalną poprawę stanu technicznego drogi, wybudowanie chodników, ciągów pieszo rowerowych, zatok autobusowych, wysepek kanalizujących oraz wyniesionych skrzyżowań.

Budżet: 5.122.730,30 zł

Tytuł projektu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z (17414) Łazy-Osieki-Sucha Koszalinska - II etap

Źródło dofinansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 01.03.2005 - 29.07.2005

Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej w regionie. Pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu poprzez wzrost udziału lokalnego społeczeństwa w ofercie usług turystycznych, okołoturystycznych i innych.

Przedmiot: Przebudowano drogę na odcinku Łazy-Osieki-Sucha Koszalińska o długości 4,88 km. Wybudowano 10 miejsc postojowych w miejscowości Sucha Koszalińska, 5 zatok autobusowych na, 0,3 km chodnika. Ponad to wybudowano 0,88 km ciągów pieszo-rowerowych.

Budżet: 3.240.079,00 zł

Tytuł projektu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0375Z (17431) Stare Bielice - Mścice, I etap Dobre - Mścice

Źródło dofinansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 01.03.2005 - 29.07.2005

Cel: Poprawa dostepności komunikacyjnej w regionie, zwiększenie aktywności gospodarczej gminy Bedzino i przyległych miejscowości nadmorskich, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez radykalna poprawę stanu technicznego drogi oraz odciążenie głównej arterii ruchu turystycznego prowadzącej ulica Morska w Koszalinie w kierunku miejscowości nadmorskich poprzez skierowanie części tego ruchu na przebudową drogę ("mała obwodnica miasta Koszalina").

Przedmiot: Przebudowa drogi na odcinku Dobre - Mścice o długości 3,32 km. Projekt przewiduje budowę pasa postojowego dla samochodów ciężarowych (ok. 72 szt.) oczekujących na wjazd do "młynów" w Stoisławiu. Budowę chodnika o długości 1,26 km, przebudowę  przepustu drogowego oraz ułożenie kanalizacji deszczowej (0,11 km) w miejscowości Dobre.

Budżet: 2.232.689,00 zł

Tytuł projektu

Modernizacja drogi powiatowej Łazy-Osieki-Sucha Koszalińska Nr 17414. Lokalizacja od km 1+673 do km 4+743, długość 3,07 km

Źródło dofinansowania: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Okres realizacji: 12.08.2003 - 19.11.2003

Cel i rezultaty: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie czasu przejazdu pomiędzy dwoma punktami sieci, stworzenie alternatywnej drogi dojazdowej do miejscowości nadmorskich ("mała obwodnica Koszalina w sezonie letnim"), wzrost atrakcyjności terenów przyległych pod względem rozwoju gospodarczego i turystyki, rozwój miejscowości wiejskich położonych w obrębie drogi.

Budżet: 818.120,00 zł