Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

 • JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Powiat


Tytuł projektu

Rodzina bez barier

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

Okres realizacji: 01.07.2009 – 30.06.2011

Partnerzy projektu: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie.

Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez szereg działań aktywizacyjnych w obszarze zawodowym i społecznym oraz zintegrowanie mieszkańców terenów wiejskich ze swoistym otoczeniem i przeciwdziałanie ich postępującej izolacji.

Przedmiot: Spotkania ze specjalistami: terapeutami rodzinnymi, psychologami, radcami prawnymi, doradcami zawodowymi, pedagogami, specjalistami ds. uzależnień, szkolenia, grupy wsparcia, kursy zawodowe.

Budżet: ogółem - 1.963.012,00 zł

Tytuł projektu

Pomocna dłoń plus

Źródło dofinansowania: Europejski FunduszSpołeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

Okres realizacji: 01.03.2008 – 31.12.2010

Partnerzy projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie, Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie.

Cel: Wzmocnienie kadrowe służb społecznych, zwiększenie aktywności klientów OSP, integracja osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków.

Przedmiot: Spotkania ze specjalistami: terapeutami rodzinnymi, psychologami, radcami prawnymi, doradcami zawodowymi, warsztaty integracyjne, kursy zawodowe, kolonie dla dzieci beneficjentów, spotkania informacyjno-promocyjne, konferencje, seminaria wyjazdowe.

Budżet:

 • Budżet ogółem 2008 r. - 1.386.478,00 zł
 • Budżet ogółem 2009 r. - 1.336.696,00 zł
 • Budżet ogółem 2010 r. - 1.841.491,00 zł