1

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 12 marca, 2021

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/porzadek-obrad-xxxiii-sesji-rady-powiatu-w-koszalinie/

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Koszalinie – tryb zdalny
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek

Plik 1: Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Koszalinie – tryb zdalny