1

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 26 stycznia, 2021

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/porzadek-obrad-xxxi-sesji-rady-powiatu-w-koszalinie/

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie, zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie, w dniu 28 stycznia 2021 r., godz.14.00, tryb zdalny.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek

Plik 1: Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie