1

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie

Dodano: 19 marca, 2021

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/pierwsze-posiedzenie-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-koszalinie/

18 marca 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie, na którym Rada wybrała spośród siebie:
– Przewodniczącego Rady – Agatę Szewczyk, reprezentującą stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej,
– Zastępcę Przewodniczącego Rady – Mariusza Gosławskiego, reprezentującego stowarzyszenie Mieleńską Akademię Rozwoju Społecznego,
– Sekretarza – Monikę Gołucką, reprezentującą stowarzyszenie Klub Kobiet z Pazurem w Bobolicach.
W kolejnym etapie zebrania zostały omówione ustawowe zadania Rady oraz wysłuchano innych propozycji działań Rady.
Omówiono również projekt regulaminu działania Rady.