Otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną w 2020 r.

Dodano: 17 października, 2019

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-nieodplatna-pomoc-prawna-w-2020-r/

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) w związku z art.11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku, pt.: „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.

Załączniki:

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na NPP 2020

WZÓR OFERTY-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1