1

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.

Dodano: 25 marca, 2021

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił ogólnopolski otwarty konkurs ofert

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – edycja 2021.

Organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione mogą składać wnioski do 29 marca 2021 r. do godz. 14:00.

Szczegółowe informacje, w tym zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności,

pod adresem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/.