Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Dodano: 17 marca, 2022

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-5/

Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu koszalińskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

tytuł zadania: „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym, a organizacjami pozarządowymi, a także wspieranie ich w realizacji ważnych celów społecznych.”

Plik 1: Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert_skan
Plik 2: Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
Plik 3: OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1