• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

02.01.2020 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt.: „Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację”.

Załącznik - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Załącznik - Protokół z posiedzenia komisji konkursowej