• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - NPP

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - NPP

22.11.2019 | Dodał: michal.zawisza@powiat.koszalin.pl

Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku, pt. "Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej