• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport

22.11.2019 | Dodał: michal.zawisza@powiat.koszalin.pl

Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt.:
„Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół”

Ogłoszenie Konkursu

Wzór oferty