• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport - integracja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport - integracja

22.11.2019 | Dodał: michal.zawisza@powiat.koszalin.pl

Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.:
„Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację”.

Ogłoszenie Konkursu

Wzór oferty