• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Najnowsza informacja


Wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów w Starostwie Powiatowym

23.03.2020 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

NUMERY KONT BANKOWYCH

 

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

Wpłaty z tytułu opłat za rejestrację pojazdów, wydawania praw jazdy, opłaty za wydanie wyrysu, wypisu, mapy, dziennika budowy, karty wędkarskiej oraz wszelkich innych należności z wyłączeniem należności Skarbu Państwa

28 8566 0003 0110 9805 2000 0010

Wpłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty przekształceniowe, wszelkie wpłaty związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa

60 8566 0003 0110 9805 2000 0016


OPŁAT SKARBOWYCH  dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie

mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3

nr konta:  07 1140 1137 0000 2444 4400 1033 z  dopiskiem  "wpłata z tyt. opłaty skarbowej".