Aktualności


Nowy skład Zarządu Powiatu w Koszalinie

23.11.2018 | Dodał: karolina.jas@powiat.koszalin.pl

W dniu 22 listopada 2018 r. Radni Powiatu Koszalińskiego podczas obrad I Sesji Rady Powiatu wybrali
skład Zarządu Powiatu w Koszalinie w kadencji 2018-2023.

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE


Starosta Koszaliński - Marian Stanisław Hermanowicz

Wicestarosta Koszaliński - Tomasz Marcin Tesmer

Członek Zarządu – Zenon Dropko


Członek Zarządu – Bartłomiej Wilk