• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Nowe wzory wniosków i sprawozdań dla NGO

Nowe wzory wniosków i sprawozdań dla NGO

06.05.2019 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań - podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory obowiązują w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku oraz po tym terminie w trybie małych zleceń. Poniżej zamieszczone są edytowalne, aktualne wersje wzorów ofert i sprawozdań.

link OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO zał. nr.2

link SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO zał. nr 5

link UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO zał.nr. 2

link OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO zał.1

llink UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO zał. nr.1

link SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO zał.6