• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Koszalińskim


KOMUNIKAT STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. nr 491), na podstawie wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości   

zawieszam na okres od 16.03.2020 r. do odwołania udzielanie osobiście na terenie powiatu koszalińskiego nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Przywrócenie działalności Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu koszalińskiego nastąpi w chwili odwołania stanu epidemii, a o konkretnym terminie korzystający z pomocy prawnej zostaną poinformowani na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego i BIP Starostwa.  

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym okresie odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefon, e-mail.

Osoba potrzebująca pomocy składa za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc.prawna@powiat,koszalin.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek – zgłoszenie porady na odległość do pobrania na stronie internetowej www.powiat.koszalin.pl w zakładce „Darmowa Pomoc” lub na www.bip.powiat.koszalin.pl w zakładce „Starostwo - Nieodpłatna Pomoc Prawna”

KONTAKT pon. – pt. godz. 7:30 – 14:30

TELEFON 790 700 695

E-MAIL pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl

 


 

 

 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości  www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl  lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Kategorie spraw nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Lista jednostek  nieodplatnego poradnictwa

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem