• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Konsultacje Programu współpracy z NGO na rok 2020.

Konsultacje Programu współpracy z NGO na rok 2020.

30.09.2019 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE przedkłada do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 

Projekt Programu współpracy z NGO na rok 2020.