• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Najnowsza informacja


Konkurs plastycznych pn.”Od ziarenka do bochenka”

01.07.2019 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

                       

Konkurs plastyczny „Od ziarenka do bochenka” organizowany jest  przez Powiat Koszaliński na potrzeby realizacji projektu pn. „Od ziarenka do bochenka” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2020 .

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu koszalińskiego uczęszczających na zajęcia organizowane w okresie wakacyjnym w świetlicach wiejskich/domach kultury.

Cele konkursu:

- promocja jakości życia na wsi,

- rozpowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat obszarów wiejskich i pracy na terenach wiejskich,

- aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu powiatu koszalińskiego,

- uatrakcyjnienie ich wakacyjnego  pobytu na wsi,

- ukazanie atrakcyjnych stron życia na wsi,

- pielęgnacja tradycji i obrzędów,

- wspieranie włączenia społecznego.

Tematyka konkursu powinna:

- być związana z jego nazwą („Od ziarenka do bochenka”),

- promować i ukazywać walory życia na wsi,

- ukazywać tradycje i obrzędy jakim jest  np. uprawa zbóż oraz wypiek chleba.

Praca złożona w konkursie jest pracą zbiorową podopiecznych świetlicy/ domów kultury.

Do dnia 10 lipca 2019 r. placówki zgłaszają swój udział w konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: promocja@powiat.koszalin.pl

Więcej informacji w REGULAMINIE KONKURSU!

Załączniki:

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE