Konkurs filmowy Nie dokarmiaj smoga

Dodano: 19 stycznia, 2022

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/konkurs-filmowy-nie-dokarmiaj-smoga/

Organizatorem konkursu filmowego Nie dokarmiaj smoga jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Za przebieg konkursu odpowiada zespół doradców metodycznych Pracowni Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych i Zawodowych.
Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji o konkursie jest p. Jolanta Piątkowska. Pytania należy kierować na adres jolantapiatkowska@cen.edu.pl z dopiskiem Konkurs ekologiczny.

Plakat dotyczący organizacji II Konkursu Filmowego pod hasłem Nie dokarmiaj smoga organizowany przez CEN w Koszalinie
element graficzny: Plakat dotyczący organizacji II Konkursu Filmowego pod hasłem Nie dokarmiaj smoga organizowany przez CEN w Koszalinie

Cel Konkursu: Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk ekologicznych w szkołach i środowisku lokalnym, odpowiedzialności za środowisko, aktywizowanie społeczności lokalnych do praktycznego działania na rzecz ochrony środowiska w swoim otoczeniu, nawiązanie współpracy przez uczniów i nauczycieli ze społecznościami lokalnymi, prowadzenie aktywnych form edukacji proekologicznej, w szczególności dotyczącej sposobów ograniczenia  niskiej emisji.

Warunki uczestnictwa w  Konkursu: Konkurs skierowany jest do wszystkich nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs polega na udokumentowaniu przeprowadzonych  działań związanych z propagowaniem ograniczenia niskiej emisji w swoim regionie np.:

 • szkolne akcje promocyjne;
 • wystawy plastyczne;
 • tablice informacyjne np. gazetki szkolne;
 • warsztaty dla uczniów i rodziców;
 • konkursy dla uczniów;
 • przeprowadzone zajęcia np. lekcje wychowawcze i inne;
 • gry miejskie;
 • środowiskowe akcje edukacyjno-promocyjnej adresowane do społeczności lokalnej;
 • i inne działania.

Dokumentację prowadzonych działań należy przygotować w formie krótkiego filmu (wideoklipu) – max. 3 min. (w formacie mp4).
Praca może być wykonana indywidualnie lub przez zespoły nauczycieli (max. 2-osobowe). Każdy indywidualny uczestnik lub zespół może zgłosić tylko jeden film. Z jednej szkoły (placówki) w konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba nauczycieli lub zespołów.
Termin i sposób dostarczenia prac: Nagrany film wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 30 marca 2022 r. na adres Organizatora w następujący, wybrany przez uczestnika Konkursu, sposób:
drogą elektroniczną na adres jolantapiatkowska@cen.edu.pl w tytule maila „Konkurs filmowy”. Film może być wysłany jako załączony plik filmowy mp4 lub można dołączyć link do pliku filmowego umieszczonego w zasobach internetowych. Należy również dołączyć skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia; lub pocztą na adres Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs filmowy”. W tym przypadku przygotowany film może być umieszczony na płycie CD/DVD lub na pendrive, a karta zgłoszenia powinna być wydrukowana i podpisana.

Rozstrzygnięcie Konkursu: Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni grupę finalistów.
Kryteria oceny prac konkursowych:

 • oryginalność i atrakcyjność przeprowadzonych działań;
 • edukacyjny i wychowawczy charakter działań;
 • promocja działań w społeczności lokalnej i mediach;
 • spójność treści przesłanych z kategorią tematyczną.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli  (cen.edu.pl) do 15 kwietnia 2022 r.
Finaliści otrzymają imiennie zaproszeni  na uroczysty finał do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, który odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. W ramach finału nastąpi prezentacja wszystkich zakwalifikowanych do finału filmów i wyłonienie laureatów Konkursu.
Laureaci  Konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, a szkoły (przedszkola, placówki) otrzymają DYPLOM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZAPOBIEGANIE NISKIEJ EMISJI.
Wszyscy zaproszeni do finału nauczyciele  wezmą również udział w warsztatach: „Adsorbcyjne metody oczyszczania gazów odlotowych”, które prowadzi Damian Jankiewicz  SCK Sarbinowo.
W przypadku trwania ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej finał konkursu odbędzie się online.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Szczegółowe informacje i c.d. artykułu