• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Dla turystów


Kościół w Dąbrowie

Gotycki kościół w Dąbrowie p.w. św. Stanisława Kostki został wzniesiony pod koniec XIV wieku. Przebudowany został w 1850 roku. W wyposażeniu kościoła m.in. wczesnobarokowa ambona, stalle z połowy XVIII wieku, a także trzy dzwony. Najstarszym zabytkiem ruchomym jest kamienna chrzcielnica, która może pochodzić nawet z XII w.