• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Dla turystów


Kościół p. w. Najświętszej Rodziny w Parnowie

Gotycki kościół został wzniesiony prawdopodobnie przed 1319 rokiem, ale przyjmuje się, że mury obecnej świątyni powstały w XV wieku. Kościół został zbudowany z cegieł z częściowym wykorzystaniem kamieni polnych. Zabytkowy wystrój kościoła stanowią: barokowa ambona z figurami świętych, średniowieczny dzwon z minuskułowym napisem „O rex glorie xpe veni nob cu pace” , barokowy ołtarz, wyrzeźbiony z drewna.