• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Kampania profilaktyczno - informacyjna pt.

Kampania profilaktyczno - informacyjna pt. "Narkotyki i dopalacze zabijają"

13.05.2019 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

 

 

Kampania  profilaktyczno – informacyjna pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na lata 2018 – 2010”,  zainaugurowało z dniem 2 kwietnia 2019 r. kampanię profilaktyczno – informacyjną pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Realizacja powyższej kampanii planowana jest do końca 2019 r.

Kampania jest skierowana głównie do młodych osób, a jej zasadniczym celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków oraz dopalaczy, a także konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych i społecznych, spowodowanych uzależnieniem od tych substancji psychoaktywnych.

Jednym z elementów kampanii są poniższe spoty filmowe, pokazujące dzieciom i młodzieży niebezpieczeństwa uzależnienia od środków psychotropowych, jak również zagadnienia związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

 

https://drive.google.com/file/d/10nTeQoWzX5KJ_EeoSkYujfkS7vF7bpiY/view?usp=sharing

– spot 30 sek. (wersja krótsza preferowana np. przez TV)

https://drive.google.com/file/d/1gdb_8bw4M5curJci0kgK2d38vLKXCtL-/view?usp=sharing

– spot 54 sek. (wersja oryginalna - pełna)

Pobranie – po kliknięciu, górna „prawa” strzałka.