Jednostki organizacyjne i instytucje kultury

  • ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Jednostki organizacyjne i instytucje kultury

Powiat


Jednostki organizacyjne i instytucje kultury Powiatu Koszalińskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Dyrektor Mirosława Zielony
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
tel. (94) 714-40-217
www.pcprkoszalin.pl
pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

Powiatowy Urząd Pracy
w Koszalinie

Dyrektor Henryk Kozłowski
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
tel. (94) 345-57-50, fax 345-57-50
www.pup.koszalin.pl
szko@praca.gov.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Manowie

Dyrektor Mieczysław Zwoliński
Manowo 12A, 76-015 Manowo
tel. (94) 340-72-27, (94) 318-32-24

pzd@powiat.koszalin.pl

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie

Dyrektor Tomasz Hermanowicz
ul. Leśna 2, 76-034 Sarbinowo
tel. (94) 711-01-51, 711-01-52
fax 711 01 55

edukacja.ekologiczna@powiat.koszalin.pl

Dom Pomocy Społecznej
w Cetuniu

p.o. Dyrektora Elżbieta Majcher Cetuń 6, 76-010 Polanów
tel./fax (94) 318-82-00
318-89-72
www.dpscetun.pl
dps.cetun@powiat.koszalin.pl

Zapraszamy na WIRTUALNE ZWIEDZANIE PAŁACU I SPACER PO PARKU

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warninie

Dyrektor Ryszard Pałczyński
Warnino 29, 76-039 Biesiekierz
tel./fax (94) 318-03-91
www.soswwarnino.powiat.koszalin.pl
sosw.warnino@powiat.koszalin.pl

Dom Pomocy Społecznej im. Anzelma Alojzego Młodzika w Parsowie

Dyrektor Ewa Paprocka-Palkowska Parsowo 25, 76-039 Biesiekierz
tel. (94) 318-03-59, 318-02-25
fax (94) 318-05-25
dps.parsowo.ibip.pl
dps.parsowo@powiat.koszalin.pl

Dom Pomocy Społecznej
w Mielnie

Dyrektor Jolanta Wyszyńska
ul. Spokojna 1, 76-032 Mielno
tel. (94) 347-66-95, fax (94) 318-96-47
dps.mielno.ibip.pl
dps.mielno@powiat.koszalin.pl

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach

Dyrektor Maria Józefowska-Jurga
Nowe Bielice 2-3, 76-039 Biesiekierz
tel. (94) 342-64-40; fax (94) 316-33-51
dps.nowebielice.ibip.pl
dps_nowe_bielice@pro.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej w Żydowie

Dyrektor Jerzy Krystowczyk
Żydowo 112, 76-010 Polanów
tel./fax (94) 318-88-79, 318-88-68, 318-88-89
dps.zydowo.ibip.pl
dps_zydowo_dyr@pro.onet.pl, dps.zydowo@powiat.koszalin.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie

Dyrektor Monika Jagielska
ul. J. Korczaka 4, 76-010 Polanów
tel. (94) 318-82-12, fax (94) 318-81-04
mow.polanow.ibip.pl, www.mow.powiat.koszalin.pl
mow@powiat.koszalin.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie

Dyrektor Jacek Sztucki
ul.Racławicka 13, 75-620 Koszalin
tel. (94) 714-02-02, fax (94) 714-02-32
www.poradnia.powiat.koszalin.pl
poradnia@powiat.koszalin.pl