Informacja turystyczna

 • JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Informacja turystyczna

Dla turystów


Informacja turystyczna dla odwiedzających powiat

W poszukiwaniu informacji turystycznych o naszym powiecie polecamy:

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie - funkcjonuje od lipca 2005 roku w strukturach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Głównym celem działalności jest informacja turystyczna o regionie, w szczególności o gminach, członkach Stowarzyszenia (miasto Koszalin, gmina Będzino, gmina Manowo, gmina Mielno, gmina Polanów, gmina Sianów oraz powiat koszaliński). Informacja turystyczna udzielana jest bezpłatnie. Z usług RCIT korzystają zarówno mieszkańcy regionu, jaki i licznie odwiedzający Pomorze Środkowe turyści. Materiały promocyjne i informacje poszczególnych gmin dystrybuowane są bezpłatnie.

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie

ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin
tel. +48 94 346 24 40, fax 343 51 67
www.it-pomorze.pl
rcit@ko-pomerania.pl

Manowo
Punkt Informacji Turystycznej

Urząd Gminy w Manowie
tel. 94 318 31 49
www.manowo.pl
promocja@manowo.pl

Mielno
Biuro Promocji i Informacji Turystycznej

ul. Lechitów 23
tel. (94) 316 61 52, tel./fax 318 99 55
www.mielno.pl
cit@mosir.mielno.pl

Polanów
Punkt Informacji Turystycznej

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Polna 4
tel. 94 318 83 74, fax 318 82 29
www.polanow.pl
pokis1@poczta.onet.pl

Sianów
Gminne Organizacja Turystyczna w Sianowie

ul. Armii Polskiej 30
tel. 94 318 52 82, fax 94 318 67 35
www.sianow.pl
promocja@sianow.pl

Bobolice
Centrum Informacji Turystycznej

Plac Zwycięstwa 5, 76-020 Bobolice
tel./fax 94 316 71 55
www.citbobolice.info
citbobolice@o2.pl