1

Informacja Starosty Koszalińskiego o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków …

Dodano: 29 października, 2020

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/informacja-starosty-koszalinskiego-o-wylozeniu-do-wgladu-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow/

Informacja Starosty Koszalińskiego o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 320907_5 Sianów – Obszar Wiejski w obrębach ewidencyjnych: Skwierzynka, Gorzebądz, Kłos

Plik 1: Informacja o wyłozeniu projektu modernizacji egib