INFORMACJA O NIEZŁOŻENIU ŻADNEJ OFERTY -Warsztaty przygotowania chleba i pokaz pieczenia chleba podczas Dożynek Powiatowych w Bobolicach

Dodano: 26 czerwca, 2019

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/informacja-o-niezlozeniu-zadnej-oferty-warsztaty-przygotowania-chleba-i-pokaz-pieczenia-chleba-podczas-dozynek-powiatowych-w-bobolicach/

INFORMACJA

O NIEZŁOŻENIU ŻADNEJ OFERTY

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju i Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Powiat Koszaliński ul. Racławicka 13 informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17 czerwca 2019r. pn.Warsztaty przygotowania chleba i pokaz pieczenia chleba podczas Dożynek Powiatowych w Bobolicach” nie złożono żadnej oferty.

Załącznik:

Pismo