• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Dotacje na zabytki w roku 2019.

Dotacje na zabytki w roku 2019.

09.01.2019 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl


Starostwo Powiatowe w Koszalinie przyjmuje wnioski o przyznanie w roku 2019 dotacji na zabytki położone lub znajdujące się na terenie powiatu koszalińskiego. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2019 r.  O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Starostwa. Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wg wzoru (do pobrania poniżej). Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego określa uchwała Nr XXXIII/301/17 Rady Powiatu w Koszalinie, z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wniosek o dotację na zabytki.

Sprawozdanie z dotacji na zabytki.